Ikonkurser - Billedkunstner Gittes Buch

Gå til indhold
IKONKURSER


Gennem de sidste 20 år har jeg et par gange om året forestået workshops omkring ikonmaleri.Disse ”laboratorier” opstod på den nu lukkede Langelands Kunsthøjskole og samlede hver sommer 10-12 ivrige og interesserede ikonelskere, som sammen med mig udforskede ikonernes verden i 14 fordybede dage og nætter.Min interesse for ikoner kom nærmest ud af det blå, og min viden om ikonmaleri er således samlet sammen ved selvstudier og i fællesskab med kursister. Ophold på klostre i Europa, rejser til ortodoxe lande, hvor østkirkens mystik og liturgi er en levende del af folks bevidsthed og trosliv samt vejledning fra professionelle ikonmalere har naturligvis også bidraget til min ”uddannelse”, som hele tiden foregår.Gennem årene har jeg lært en del, men det er vigtigt at understrege, at jeg som ikonmaler endnu har meget at lære. Det er med stor ydmyghed, jeg fortsætter med at holde kurser i denne for vort vestlige ego så fremmede og fordybende gentagelsesproces af et ældgammelt og helligt håndværk.Der afdækkes hele tiden nye lag, når man beskæftiger sig med ikoner. Den åndelige dimension har med rene fået større betydning for mig, der startede ud fra en verdslig malerbaggrund.Således indtager hjertebønnen og stilheden nu en væsentlig plads for mig i min tilgang til ikonerne. Jeg skylder Gregorius, malermunk fra Athos, stor tak for hans tålmodige ” uddannelse ” af mig og andre danske ikonmalere.

Det har været og er på forunderlig vis et kald for mig at være med til at udbrede venerationen overfor ikonerne og alt hvad de åbner ind til. Det giver mening at der åbnes en dør ind til den gamle fælleskristne arv fra oldkirken, når man maler en ikon, og således kan man næsten tale om økumenisk virksomhed. Det er min erfaring at folk opsøger ikonmaleriet ud fra meget forskellige fascinationer. Netop variationen i kursisternes udgangspunkt giver en vidunderlig smeltedigel af kærlighed og ikke dømmende adfærd på værkstederne efterhånden som koncentrationen stiger, og man glemmer sig selv, for lydigt at følge hver sit forlæg og hengive sig til det fælles energifelt, der ligger og venter på os. Det er også min erfaring at et kursus i ikonmaleri spejler hver enkelts utålmodighed, manglende kunnen, angst for at overgive sig til dogmemaleriet og meget andet. Så alle oplever frustration, desperation og irritation, men jeg tror også at alle kommer forandrede ud på den anden side, når man drager hjem med sin dyrebare ikon og midt i alle trængslerne har oplevet en flig af nåden og evigheden. En del af ”laboratoriets” tidligere deltagere har siden uddannet sig videre og flere har gjort ikonerne til deres hovedarbejdsområde. Mange vender tilbage til kurserne år efter år og beriger kurserne med deres erfaringer eller underviser selv.danner egne malegrupper eller opsøger nogle af de dygtige ikonmalere, der heldigvishertilMoldavien, Rusland og Grækenland. Sammen med 5 gode kolleger Sofie Hansen, Kirsten Borreschmidt, Charlotte Weppenaar og Ingrid Rosenfeldt har jeg skrevet en ikonmalerhåndbog, der er virkelig anvendelig for begyndere og let øvedede. AT SKRIVE EN IKON er udstyret med mange illustrationer og ikke mindst med udførlige, trinvise farvestadier i stor størrelse.


Athosmunken Gregorius underviser.
Athosmunken
Gregorius underviser.

Under KOMMENDE KURSER kan du finde links til de skoler, hvor jeg underviser i det kommende år. Kontakt skolerne for yderligere information og tilmelding.

Og under IKON-ADRESSER finder du bl.a. adresser på andre, der afholder kurser i Danmark.
Skulle du have yderligere kendskab til andre ikonsammenhænge, modtager jeg gerne en mail fra dig.

Tilbage til indhold